Hosting

Een goede host is essentieel voor een goed vindbare en snelle website. Daarom werken wij alleen samen met A-klasse leveranciers voor wat betreft onze server hardware. Daarnaast zijn onze servers speciaal geconfigureerd voor het CMS waar wij de website aan koppelen. Wij werken alleen met servers die staan opgesteld in goed beveiligde datacenters in Nederland.

Iedere server draait op meerdere omgevingen en is op iedere mogelijke manier redundant uitgevoerd. Bij uitval van één of meerdere van de componenten blijft het geheel vlekkeloos verder draaien.

Omdat wij de back-ups op verschillende locaties bewaren* die ook fysiek van elkaar gescheiden zijn zorgen wij voor een dubbele beveiliging van uw bestanden. De datacenters waar de back-ups worden bewaard staan in Duitsland en Nederland. De website draait altijd op onze server in Nederland.


Partners 

download         amsio logo1      cdn77 com2